banner

Dotyczy: Urządzeń przeciwzalewowych stosowanych w kanalizacjach sanitarnych

Data dodania wpisu: 15 stycznia 2018 r.

Instalacje  kanalizacyjne muszą być instalowane w taki sposób, aby uniknąć nieplanowanego zalania w budynku lub  posesji. Szczególnie przy projektowaniu należy uwzględnić ryzyko przepływu zwrotnego.

 

Powodów wystąpienia przepływu zwrotnego jest więcej:

  • nieplanowane doprowadzenie ścieków
  • przeciążenie z powodu innych przeszkód ( np. pękniecie rury, uszkodzenie kanału)
  • zatkanie lub zwężenie światła np. poprzez wrośnięcie korzeni
  • awarie pompy, jeśli system kanalzacji jest podłączony do przepompowni
  • odcięcie lub obejście kanału z powodu prac naprawczych
  • przelanie odbiornika ścieków (przepompowni) ponieważ na terenach leżących niżej odprowadzanie jest  niemożliwe.

 

Zalecamy stosowanie tego typu urządzeń.

Szczegółowy opis urządzenia