banner

Dotyczy: wody zużytej na podlewanie przydomowego ogródka oraz konieczności opomiarowania ilości wody z własnych ujęć (studni)

Informujemy, że w rozliczeniach za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, istnieje możliwość odliczenia od ilości ścieków, ilości wody zużywanej na podlewanie przydomowego ogródka, jako tę, która nie powoduje powstawania ścieków. Ilość tej bezpowrotnie zużytej wody, jako zmniejszającą ilość odprowadzanych ścieków, może być ustalana na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza (podlicznika), zainstalowanego i eksploatowanego na koszt odbiorcy usług.

Odbiorca usług będzie mógł skorzystać z możliwości pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków, o ilość bezpowrotnie zużytej wody, według zasad określonych w Warunkach Technicznych na montaż licznika na wodę bezpowrotnie zużytą, o wydanie których, należy się zwrócić do naszego Przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze GPWiK w Kuźnia Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45, lub telefonicznie pod nr. tel. 324147238, 324147251 lub tel. kom +48 662106687, w dni robocze w godzinach 7 ÷ 15-tej.

 

Informujemy także, że w przypadku korzystania przez z własnego ujęcia wody (studni) w sposób powodujący powstawanie ścieków odprowadzanych do kanalizacji, niezbędne jest zainstalowanie licznika ilości tej wody, w celu rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków.
Sposób jego podłączenia, odbioru i rozliczenia, określają Warunki Techniczne na montaż licznika z własnego ujęcia.
Nie zainstalowanie tego licznika powoduje, że rozliczanie za ścieki, odbywać się będzie w sposób ryczałtowy, wg ilości zamieszkałych osób, zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Wprowadzanie ścieków do kanalizacji bez opomiarowania, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jest nielegalne i podlega karze.