banner

Dotyczy: Zgłaszania wywyzu odpadów biodegradowalnych

Z dniem 15.03.2018r. nastąpiła zmiana sposobu zgłaszania wywozu odpadów biodegradowalnych, z terenu gminy Kuźnia Raciborska.

 

Aby zgłosić wywóz odpadów BIO należy:

Do godziny 22.00 dnia poprzedzającego najbliższy termin wywozu, wysłać SMS z adresem  

( miejscowość, ulica, nr. domu ) na nr. tel. 575 087 170

lub

dzwoniąc do siedziby Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tel. 32 414 72 51

      32 414 72 38

      32 419 11 91

      32 418 90 27 

Po usłyszeniu komunikatu lub w trakcie jego trwania należy:  wybrać „1”  następnie po odsłuchaniu automatycznej sekretarki i usłyszeniu sygnału podać dokładny adres ( miejscowość, ulica, nr. domu ) i odłożyć słuchawkę.