banner

Komunikat

Prezes Zarządu  Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji  Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej   informuje, że  w dniu   19.04.2019r.
Biuro będzie czynne od. godz. 7.00 do godz. 12.00.