banner

Komunikat o godzinach otwarcia PSZOK

KOMUNIKAT !

począwszy od miesiąca maja br.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45
dla mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska

będzie czynny:

    •    wtorek  w godz. od 8:00  do 16:00
    •    czwartek w godz. od 8:00   do 19:00

 

Prosimy o stosowanie się do ogólnopolskich zaleceń związanych z sytuacją wywołaną przez koronawirusa, zadbanie o bezpieczeństwo, ograniczenie kontaktów, respektowanie obowiązku w zakresie przemieszczania  się  jedynie w grupie do 2 osób oraz  respektowanie poniższych zasad:

1. należy zachowywać odpowiednią odległość między osobami oczekującymi (2 metry) na przyjęcie

2. w celu zapewnienia bezpieczeństwa na teren POSZKa zostaną wpuszczeni/obsłużeni  tylko i wyłącznie mieszkańcy z założoną maseczką ochronną i rękawiczkami

3. ogranicza się liczbę mieszkańców, którzy mogą w jednym czasie przebywać na terenie PSZOKa tj. będą wpuszczane jednocześnie max 2 pojazdy, w 1 pojeździe wpuszczony zostanie tylko kierowca

4. w przypadku dostaw odpadów wielkogabarytowych oraz w celu ich rozładunku zostaną wpuszczone max. 2 osoby

5. wjeżdżając z odpadem na wagę należy:

a. mieć już odpowiednio wypełniony druk POTWIERDZENIA PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA ODPADÓW; druk można pobrać z naszej strony internetowej www.gpwik.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI / PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW; w przypadku braku takiej możliwości można odebrać wersję papierową na miejscu - na wadze, jednakże długopis należy posiadać własny.

b. w przypadku dostaw kilku rodzajów odpadów, odpady należy mieć już posortowane na odpowiednie frakcje;  

c. nie będzie możliwości sortowania odpadów na terenie PSZOKa; poszczególne frakcje dostarczanych odpadów musza być przygotowane do zważenia w celu skrócenia do minimum czasu obsługi i uniknięcia ewentualnych kolejek

d. odpad na wadze zostanie zweryfikowany przez pracownika PSZOK,

e. po pozytywnej weryfikacji mieszkaniec:

  • umieszcza odpady we wskazanym miejscu
  • wpisuje masę odpadów podaną przez pracownika wagi na druku POTWIERDZENIA PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA ODPADÓW
  • okazuje pracownikowi wagi poprawnie wypełnione POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA ODPADÓW i wrzuca druk do skrzynki mieszczącej się przy wadze
  • opuszcza teren PSZOKa

6. odpady do PSZOK należy dostarczać we własnych opakowaniach (kartonach, workach, koszach), wyjątek stanowią odpady pochodzące z selektywnej zbiórki (worki: niebieski, żółty, zielony)

7. pozostałe warunki przyjmowania odpadów zgodnie z Regulaminem PSZOKa

 

Apelujemy, aby w czasie epidemii korzystać z PSZOK tylko w razie konieczności i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie.

Dziękujemy za zrozumienie.   


   Prezes Zarządu

   Marian Kostka