banner

Komunikat - Wywóz odpadów wielkogabarytowych

 Kuźnia Raciborska  20.03.2020r.

Gminne Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
47- 420 Kuźnia Raciborska
ul. Klasztorna 45

KOMUNIKAT – WYWÓZ ODPADÓ W WIELKOGABARYTOWYCH

            Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kuźni Raciborskiej informuję, iż nie będą realizowane
zaplanowane wywozy odpadów wielkogabarytowych w dniach:

27.03.2020 – Ruda, Siedliska
30.03.2020 – Turze, Budziska
31.03.2020 – Kuźnia Raciborska

Jednocześnie informujemy, iż wywozy zostaną zrealizowane w terminach późniejszych, o czym Mieszkańcy zostaną poinformowani osobnym komunikatem.
Szanowni Państwo, sytuacja jest wyjątkowa, więc prosimy o wyrozumiałość. Postępując rozsądnie i odpowiedzialnie
minimalizujemy zagrożenie zachorowania  zarówno nas, jak również naszych bliskich oraz sąsiadów.


Adresy e-mail: 
administracja@gpwik.pl, biuro@gpwik.pl, ksiegowosc@gpwik.pl
Nr telefonów: 324147238, 324147251, 662106687, 600282960


Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej
z/s 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Klasztorna 45
tel./fax. 32 414 72 38; 32 414 72 51
NIP: 639-00-15-023, BDO: 000016178
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000157031, Kapitał Zakładowy 16.579.500,00 zł