banner

Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Zapraszamy do udziału w przetargu:

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudy”

Szczegółowe informacje wraz ze specyfikacją przetargową znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszej firmy >>> .