banner

Prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Słowackiego

Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż od dnia 10.07.2019r. rozpoczną się prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Słowackiego (na odcinku od “Rynku” w stronę do mostu na rzece Rudka w okolicy ul. Ogrodowej).
Realizacja prac będzie się wiązała z utrudnieniami w ruchu pojazdów (ruch wahadłowy) sterowany sygnalizacją świetlną,  przemieszczaniem się sprzętu budowlanego (koparki, samochody ciężarowe) oraz głębokimi wykopami.
Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi przy poruszaniu się ww. ulicą w trakcie wykonywanych prac, oraz zwrócenie uwagi dzieciom, by nie podchodziły do wykopów i pracujących maszyn.
Prace będą realizowane w godzinach od 7.00 do 17.00 – również w soboty przez okres ok. 1 miesiąca.
 
Za powstałe utrudnienia z góry przepraszamy. 
 
Zarząd GPWiK Sp. z o.o.