banner

Projekt UE

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:
 
Celem projektu jest budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych.
 
Dofinansowanie projektu z UE: 3 684 823,43 PLN.
 
 
 
Projekt dotyczy budowy ujęcia wody, stacji uzdatniania wody (SUW), odcinka sieci wodociągowej oraz instalacji do aglomeracji osadu ściekowego przy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kuźnia Raciborska. Projekt obejmuje obiekty stanowiące jego koszt niekwalifikowany: – ujęcie wód podziemnych (3 studnie o wydajności 110 m3/h każda) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ujęciu i rurociągami o dł. 1 033,72 m łączącymi z SUW, – instalacja zasilająca ujęcie oraz SUW w energię elektryczną – sieć SN, nN, stacja transformatorowa i kanalizacja światłowodowa, oraz koszt kwalifikowany: – SUW o wydajności 2×80 m3/h, – sieć wodociągowa przynależna do SUW, łącząca go z istniejącą siecią wodociągową na terenie Kuźni Racib. o dł. 10 440,4 m (2×5,2 km), – instalacja do aglomeracji osadu ściekowego przetwarzająca go w ulepszacz gleby oraz plac magazynowy i pomieszczenie załadunkowe, – wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową pozwalającego m.in. na redukcję strat wody w sieci.    >>>>