banner

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kuźnia Raciborska

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” nr GL.RET.070.7.126.2018.EK z dnia 26 kwietnia 2018 roku zatwierdzone zostały „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kuźnia Raciborska”.

Zgodnie z art. 24f pkt. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r poz. 328, 1566, 2180, Dz. U. z 2018r. poz. 650), taryfy wchodzą w życie z dniem 30.05.2018 roku i będą obowiązywały przez okres 3 lat, zgodnie z poniższymi tabelami znajdującymi się w dziale Oferta i ceny na stronie Taryfy.

Bezpośrednie łącze: Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kuźnia Raciborska