banner

Zaproszenie do składania ofert

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na:
„Dostawę używanego pojazdu specjalistycznego (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych”

Szczegóły na stronie "Zamówienia publiczne"