Banner aktualności

Lista aktualności

Godziny pracy w Wielkanoc

Informacja o godzinach pracy biura w okresie Świat Wielkanocnych.


Gospodarka odpadami - cz.1

Rozpoczynamy cykl publikacji związanych z planowanymi działaniami w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.


Przydomowe oczyszczalnie ścieków – PORADNIK

Jak poruszać się w tematyce przydomowych oczyszczalni ścieków?


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudy

Podpisaliśmy umowę na projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej.


Projekt UE

W dniu 28 stycznia 2021 r. zawarta została umowa na dofinansowanie Projektu pn. "Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Kanalizacja to nie śmietnik!

Odpady spłukiwane w toalecie mogą prowadzić do zapchania i zablokowania kanalizacji – rury mają zaledwie 150-200 mm! Zapchane rury to zator i cofnięcie ścieków, czego efektem może być zalanie mieszkania lub domu.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudy


Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Zapraszamy do udziału w przetargu.


Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Rudach

Zapraszamy do zapoznania się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.


Komunikat w sprawie koronawirusa - otwarcie biura

Informujemy, iż od dnia 08.06.2020 biuro zostaje ponownie otwarte dla petentów.


Komunikat Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem wywozu odpadów wielkogabarytowych.


Komunikat o godzinach otwarcia PSZOK

Ogłoszenie o godzinach otwarcia PSZOK od miesiąca maja b.r. oraz procedurach obowiązujących przy przyjęciu odpadów.


Komunikat - Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Informacja o wstrzymaniu wywozu odpadów wielkoformatowych w dniach 27.03, 30.03 i 31.03.


Komunikat w sprawie koronawirusa

Aktualizacja komunikatu na dzień 16.03.2020. W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi rozprzestrzeniania się w Polsce choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem


Godziny pracy

Zarząd  Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji  Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej  informuje, że  w dniach 24 grudnia 2019 r. (Wigilia) oraz  31.12.2019 r. (Sylwester) Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godzinach: od 7.00 do 12.00.


Prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Słowackiego

Prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Słowackiego.

Prace będą realizowane w godzinach od 7.00 do 17.00 – również w soboty przez okres ok. 1 miesiąca.


Komunikat

Prezes Zarządu  Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji  Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej   informuje, że  w dniu   19.04.2019r.
Biuro będzie czynne od. godz. 7.00 do godz. 12.00.


Aktualny harmonogram wywozu odpadów na 2019 rok

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem wywozu odpadów w 2019 roku.


Numer komórkowy GPWiK

Przypominamy Państwu, że wszelkie zgłoszenia mogą być dokonywane pod numerem komórkowym 662 106 687.


14 grudnia - zmiana godzin pracy biura

W dniu 14 grudnia br. biuro naszego przedsiębiorstwa będzie czynne w godzinach od 7.00 do 12.30.


Aplikacja Ecoharmonogram

Gmina Kuźnia Raciborska uruchomiła aplikację mobilną EcoHarmonogram. Dzięki nie dowiedzą się Państwo m.in. o terminach wywozu śmieci. Sprawdź szczegóły jej możliwości.


Komunikat o przerwie w dostawie wody

W dniu 15.10.2018r. (poniedziałek) od godziny 22:00 do 06:00 dnia następnego 16.10.2018r. (wtorek), w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi (SUW Ruda Kozielska), nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Rudy, Ruda Kozielska, Jankowice.


Zmiany w zakresie zasad segregacji odpadów

Na naszej stronie opublikowaliśmy najnowsze informacje dotyczące zasad segregacji odpadów. Szczegóły pod zamieszczonym poniżej linkiem oraz w materiałach do pobrania.


Harmonogram wywozu odpadów - aktualizacja

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi harmonogrami wywozów odpadów poszczególnych dzielnicach Kuźni Raciborskiej.


Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kuźnia Raciborska

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z dnia 26 kwietnia 2018 roku zatwierdzone zostały taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w naszej gminie.


Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie

Przedmiotem zamówienia jest - budowa kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Rudy, przysiółki Brantolka i Przerycie.


Informacja o możliwości podłączenia instalacji wewnętrznej domu do sieci kanalizacji sanitarnej

W związku z zakończeniem części prac związanych z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej, od dnia 19.03.2018 r. można przystąpić do podłączenia instalacji wewnętrznej budynku.


Dotyczy: Zgłaszania wywyzu odpadów biodegradowalnych

Z dniem 15.03.2018r. nastąpiła zmiana sposobu zgłaszania wywozu odpadów biodegradowalnych.


Dotyczy: Urządzeń przeciwzalewowych stosowanych w kanalizacjach sanitarnych

Instalacje  kanalizacyjne muszą być instalowane w taki sposób, aby uniknąć nieplanowanego zalania w budynku lub  posesji.


Dotyczy: możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej oraz sposobu rozliczania za odprowadzane ścieki


Dotyczy: wody zużytej na podlewanie przydomowego ogródka oraz konieczności opomiarowania ilości wody z własnych ujęć (studni)