banner

Cennik

Cennik wywozu ścieków beczką asenizacyjną

 

UCHWAŁA ZARZĄDU GPWiK Sp. z o.o.

z dnia 24.07.2017 r.

w sprawie nowych cen za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną

GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej

Zarząd GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej informuje, iż z dniem 24.07.2017r. uległy zmianie ceny za wywóz nieczystości z przydomowych zbiorników bezodpływowych (szamb). Płatność za ścieki będzie pobierana ryczałtowo za wykonany kurs do klienta.

 

 

Miejscowość

beczka o poj. 6m3

beczka o poj. 4m3

 

 

cena bez        rabatu

[zł]

Cena z rabatem

[zł]

cena bez rabatu

[zł]

cena z rabatem

[zł]

1

Kuźnia Raciborska

143,90

115,10

98,20

78,60

2

Siedliska

179,20

143,40

126,40

101,10

3

Budziska

187,40

149,90

132,90

106,30

4

Ruda

198,10

158,50

141,40

113,10

5

Turze

199,20

159,40

142,30

113,80

6

Ruda Kozielska

208,70

167,00

149,80

119,80

7

Rudy

209,20

167,40

169,20

135,40

8

Jankowice +Biały Dwór

Markowice

239,30

191,40

205,90

164,70

9

Nędza

196,90

157,50

132,20

105,80

10

Solarnia

187,40

149,90

132,90

106,30

11

Dziergowice

208,70

167,00

149,80

119,80

12

Babice

220,50

176,40

159,20

127,40

13

Ciechowice,Lubieszów

232,30

185,80

168,50

134,80

14

Bierawa

255,80

204,60

187,30

149,80

15

Zawada Kś, Łęg 

267,60

214,10

196,70

157,40

16

Górki, Szymocice

361,80

289,40

271,70

217,40

 

Warunkiem zastosowania niższej ceny za wywóz beczki nr 5 i dalszych, jest dokonanie przez GPWiK Sp. z o.o. wcześniejszego wywozu 4 beczek ścieków w ciągu roku, czyli co naj-mniej 16m3 ścieków. Niższa cena za każdą następną beczkę będzie utrzymana pod warunkiem zlecenia wywozukolejnej z częstotliwością co najmniej jeden raz na kwartał.

Uzasadnienie

Podstawą opracowania nowego taryfikatora była szczegółowa analiza kosztów związanych z usługami odbierania i oczyszczania ścieków z prywatnych posesji mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska i gmin ościennych, jakie ponosi Spółka, oraz analiza lokalnego rynku usług tego rodzaju świadczonych przez innych przewoźników.

Wymóg ten obowiązuje do odwołania.

 


 

Cennik usług zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

 

Obowiązujący od dnia 01.02.2019r. dla Klientów instytucjonalnych / firm, organizacji, stowarzyszeń, oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą  

Z tyt. wykonanych usług zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy następujące stawki wynagrodzenia:

 

 

odpady

zmieszane /

niesegregowane

 

odpady selektywnie gromadzone:  papier tworzywa,

odpady selektywnie gromadzone: szkło

odpady

bio - zielone

żużel/popiół

 

netto/1 szt.

netto/1 szt.

netto/1 szt.

netto/1 szt.

netto/1 szt.

Poj. 120 l

25,00

10,00

--

--

20,00

Poj. 240 l

49,00

16,00

--

--

39,00

Poj. 1100 l

109,00

65,00

--

--

140,00

Worek 80 l

--

--

10,00

22,00

--

 

Do cen netto zawartych w tabeli należy doliczyć 8% Vat

 

- 432,00 zł + 8% Vat za jednorazowy wywóz jednej tony papy

- 1,89 zł + 8% Vat za wywózu jednego kilograma styropianu, wełny mineralnej

- 174,00 zł + 8% VAT za jednorazowy wywóz jednej tony czystego (bez innych frakcji) gruzu

 

Koszt załadunku i transportu w/w frakcji wg. indywidualnej wyceny.