banner

Cennik

Cennik wywozu ścieków beczką asenizacyjną

 

UCHWAŁA ZARZĄDU GPWiK Sp. z o.o.

z dnia 28.11.2019 r.

w sprawie nowych cen za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną

GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej

Zarząd GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej informuje, iż z dniem 01.01.2020r. uległy zmianie ceny za wywóz nieczystości z przydomowych zbiorników bezodpływowych (szamb). Płatność za ścieki będzie pobierana ryczałtowo za wykonany kurs do klienta.

 

Strefa

Miejscowość

Cena wywozu ścieków
beczka 4m3

Cena z zastosowanym
rabatem beczka 4m3

Cena wywozu ścieków
beczka 6m3

Cena z zastosowanym
rabatem beczka 6m3

1

Kuźnia Raciborska

112,90

96,00

165,50

140,70

2

Siedliska

145,40

123,60

206,10

175,20

3

Budziska

152,80

129,90

215,50

183,20

4

Ruda

162,60

138,20

227,80

193,60

5

Nędza

152,00

129,20

226,40

192,40

6

Solarnia

152,80

129,90

215,50

183,20

7

Turze

163,60

139,10

229,10

194,70

8

Dziergowice

172,30

146,50

240,00

204,00

9

Ruda Kozielska

172,30

146,50

240,00

204,00

10

Babice

183,10

155,60

253,60

215,60

11

Ciechowice, Lubieszów

193,80

164,70

267,10

227,00

12

Rudy

194,60

165,40

240,60

204,50

13

Bierawa

215,40

183,10

294,20

250,10

14

Zawada, Łęg

226,20

192,30

307,70

261,50

15

Jankowice Markowice
Biały Dwór

236,80

201,30

275,20

233,90

16

Górki, Szymocice

312,50

265,60

416,10

353,70

 

Warunkiem zastosowania niższej ceny za wywóz beczki nr 5 i dalszych, jest dokonanie przez GPWiK Sp. z o.o. wcześniejszego wywozu 4 beczek ścieków w ciągu roku, czyli co naj-mniej 16m3 ścieków. Niższa cena za każdą następną beczkę będzie utrzymana pod warunkiem zlecenia wywozukolejnej z częstotliwością co najmniej jeden raz na kwartał.

Uzasadnienie

Podstawą opracowania nowego taryfikatora była szczegółowa analiza kosztów związanych z usługami odbierania i oczyszczania ścieków z prywatnych posesji mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska i gmin ościennych, jakie ponosi Spółka, oraz analiza lokalnego rynku usług tego rodzaju świadczonych przez innych przewoźników.

 


 

Cennik usług zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

 

Obowiązujący od dnia 01.01.2020r. dla Klientów instytucjonalnych / firm, organizacji, stowarzyszeń, oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą  

Z tyt. wykonanych usług zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy następujące stawki wynagrodzenia:

 

Pojemnik

odpady

pozostałe

odpady selektywnie gromadzone:  papier tworzywa,
20 01 01;
15 01 01;
20 01 39;
15 01 02

odpady selektywnie gromadzone: szkło
20 01 02; 15 01 07

odpady bio - zielone
20 02 01

 

żużel/popiół
20 01 99 ex

 

netto/1 szt.

netto/1 szt.

netto/1 szt.

netto/1 szt.

netto/1 szt.

Poj. 110l; 120 l (do 40kg)

32,00

16,00

24.00

39.00

23,00

Poj. 240l (do 110kg)

64,00

32,00

48.00

78.00

46,00

Poj. 1100l

293,30

146,60

--

357,50

210,00

Worek 80l

--

--

16,00

26,00

--

 

Do cen netto zawartych w tabeli należy doliczyć 8% Vat

 

- 510,00 zł + 8% Vat za jednorazowy wywóz jednej tony papy

- 2,89 zł + 8% Vat za wywózu jednego kilograma styropianu, wełny mineralnej

- 261,00 zł + 8% VAT za jednorazowy wywóz jednej tony czystego (bez innych frakcji) gruzu

 

Koszt załadunku i transportu w/w frakcji wg. indywidualnej wyceny.