banner

Gospodarka odpadami

Zapraszamy do zapoznania się bieżącym harmonogramem wywozu odpadów w roku 2018 oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących segregacji odpadów przedstawiamy szczegółowe opracowanie na temat sposobu postępowania.

    

  •     Harmonogram wywozu odpadów na 2018 rok
  •     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
  •     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
  •     Zasady segregacji odpadów