banner

Jakość wody

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez GPWiK Sp. z o.o.w Kuźni Raciborskiej Data badania: 29.01.2018r. - 06.02.2018r.

LP

Rodzaj oznaczenia

Jednostka

Wyniki

Dopuszczalne zakresy wartości

Sieć wodociągowa OBSZAR Kuźnia Raciborska (Kuźnia Raciborska, Turze, Siedliska, Budziska, Ruda)

Sieć wodociągowa OBSZAR RUDY ( Rudy,Ruda Koz., Jankowice)

Wskaźniki fizykochemiczne

1

Barwa

mg/1Pt

<5,0

<5,0

15

2

Chlor wolny

mg/l

<0,2

<0,2

<250

3

Mangan

μg/l

9,76

<1,5

<50

4

Mętność

NTU

0,30

0,42

<1

5

Odczyn

-

6,61

6,80

<10

6

Przewodność elektyczna właściwa

μS/cm

280,3

228,4

<2500

7

Smak

-

-

<1

<0.01

8

Liczba progowa zapachu w temp.(23±2)˚C

TON

1

1

akceptowalny

8

Zapach

-

<1

<1

<200

10

Żelazo

μg/l

88,5

3,82

 

Wskaźniki mikrobiologiczne

1

Escherichia coli

jkt/100ml

0

0

0

2

Bakterie grupy coli

jkt/100ml

0

0

0

3

Liczba enterokoków kałowych

jkt/100ml

0

0

0

4

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22˚

jkt/1ml

0

<4

100

5

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36˚

jkt/1ml

<4

-

 

(1) - Jest to wartość zalecana ze względów zdrowotnych, co oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada na Przedsiębiorstwo Wodociągowe obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Przy zawartości siarczanów poniżej 250 mg/l dopuszczalne maksymalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l.