banner

Prezentacja firmy

Aktualnie Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego ze 100% udziałem kapitału Gminy Kuźnia Raciborska. W tej formie działa od 15 lutego 1994 roku, do dnia dzisiejszego. Wcześniej od dnia 1 lipca 1993 r. do dnia 14 lutego 1994 r. firma funkcjonowała jako Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kuźni Raciborskiej – Zakład Budżetowy Urzędu Miasta Kuźnia Raciborska, używając skrótu „WOD-KAN Kuźnia Raciborska”, a w okresie od 1 sierpnia 1991 r. do dnia 30 czerwca 1993 r. jako „Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu”. Jeszcze wcześniej, od 1 stycznia 1976 r. do 31 lipca 1991 r. jako „Zakład nr 17 w Raciborzu”, wchodzący w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Katowice.

 

Pobierz plik    Prezentacja firmy - budowa oczyszczalni (PDF)

 

Kapitał spółki wynosi obecnie 14.424.500,00 zł


Zarząd jednoosobowy: Prezes Zarządu Marian Kostka

Prokurent / Główna Księgowa: Izabela Żurek

Prukurent / Dyr. ds. Rozwoju i Inwestycji - Tomasz Kostka


Skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa:

  • Paulina Wójcik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Maciej Gładysz - V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Otylia Hołówka – Sekretarz Rady Nadzorczej


W  spółce jest zatrudnionych 33 pracowników, w tym zarząd, 6 pracowników administracyjnych, 26 pracowników fizycznych oraz 1 inkasent. Poprzednicy kierujący spółką:

  • Eryk Wuzik – od 05.06.1986 r. do dnia 24.06.1996 r.
  • Ferdynand Bachowski – od 18.05.1995 r. do dnia 31.06.2000 r.
  • Kazimierz Worobiec – od 01.04.2000 r. do dnia 30.03.2007 r.