banner

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:


    •    Administratorem danych jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu, p. Mariana Kostkę, dane kontaktowe: ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska, tel. 324147238.
    •    Inspektor danych osobowych będzie powołany w terminie do dnia 31 lipca 2018 r., Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@gpwik.pl , tel. 324147238.
    •    Przetwarzanie odbywa się w celach realizacji umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, oraz pozostałych usług w zakresie wodno-kanalizacyjnym, a także odbioru i zagospodarowania odpadów stałych.
Okres przechowywania Państwa danych został określony w przepisach prawa dot. archiwizacji dokumentów.
    •    Dostęp do państwa danych posiadają upoważnieni pracownicy Przedsiębiorstwa.
    •    Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
    •    Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO).
    •    Przekazanie danych osobowych w zakresie w/w jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych.

 

Prezes Zarządu            

Marian Kostka