banner

Słowa wstępne

Właściwie prowadzona gospodarka ściekowa, zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami, jest w dzisiejszych czasach wyznacznikiem nowoczesności i odpowiedzialnego podejścia do ochrony środowiska. Jednakże, ogromne duże środki finansowe potrzebne dla budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków powodują, że podjęcie tych inwestycji przez samorząd jest bardzo trudne i przekracza możliwości budżetowe gminy. Stąd też bardzo cenne jest uzyskanie finansowego wsparcia dla realizacji tych przedsięwzięć. Gmina Kuźnia Raciborska może dzisiaj pochwalić się posiadaniem nowoczesnej oczyszczalni ścieków wraz z funkcjonalnym zapleczem laboratoryjno-biurowym, które wybudowano z wykorzystaniem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 , Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz własnym wkładem finansowym – Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Gminy. Zrealizowana inwestycja to tylko część działań Gminy w zakresie gospodarki ściekowej, a wraz z istniejącą siecią kanalizacyjną oraz budową nowej nitki
w południowo-zachodniej części miasta, wyznacza właściwy kierunek działań na przyszłość. Pokazuje także, że w sposób rzeczywisty DBAMY O NATURĘ.

Rita Serafin
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Kierowana przeze mnie firma działa w jednym
z najczulszych społecznie obszarów, bowiem zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie nieczystości ciekłych stanowią o jakości życia mieszkańców. Są także podstawowymi zadaniami i obowiązkami do realizowania na szczeblu lokalnym. Stagnacja i brak perspektyw w tym zakresie rodzą nie tylko społeczne niezadowolenie, ale również poważne konsekwencje w postaci kar za degradację środowiska. Jestem dumny, że nasza Gmina może oferować swoim Klientom nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Wierzę także, że wzrastająca świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa spowoduje, że w coraz większym stopniu będziemy w sposób właściwy odprowadzać ścieki z naszych gospodarstw domowych, a tym samym DBAĆ O NASZE ŚRODOWISKO.

Marian Kostka
Prezes GPWiK Sp. z o.o .

 

Dzięki pozyskaniu unijnej dotacji pieniężnej, w Kuźni raciborskiej wybudowaliśmy nowoczesną oczyszczalnię ścieków, która będzie przez kolejne conajmniej kilkadziesiąt lat służyć społeczeństwu, oczyszczając ścieki powstające na terenie miasta i gminy.

Mam nadzieję, iż świadomość ekologiczna nie pozwoli Wam na opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne /szamb/ na swoje posesje, posesję najbliższego sąsiada, bądź do rowu melioracyjnego, tłumacząc takie postępowanie tym, iż przestarzała oczyszczalnia ścieków nie jest w stanie ich oczyścić, więc i tak, częściowo tylko oczyszczone, zrzuca je do rzeki.

Na szczęście to już przeszłość! Nowa oczyszczalnia redukuje ładunek zanieczyszczeń w ściekach w 98%, co w efekcie poprawia jakości wody w rzece Rudzie, a przez to i w Odrze. Warto także pomyśleć o sobie, o zdrowiu swoim i swoich dzieci! Czy naprawdę uważacie za zdrowe spożywanie warzyw i owoców uprawianych w ogrodach przesączonych ściekami swoimi lub sąsiada? Czy naprawdę nie jest ważne, jaką wodę pijecie z własnej studni, w pobliżu której, znajduje się Wasze nieszczelne szambo?
Myślę, że odpowiedź jest jedna – chcemy być zdrowi i żyć w czystym środowisku!

Marian Kostka – Prezes GPWiK Sp. z o.o.