banner

Taryfy

KOMUNIKAT

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” nr GL.RET.070.7.126.2018.EK z dnia 26 kwietnia 2018 roku zatwierdzone zostały „ Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kuźnia Raciborska”.

Zgodnie z art. 24f pkt. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r poz. 328, 1566, 2180, Dz. U. z 2018r. poz. 650), taryfy wchodzą w życie z dniem 30.05.2018 roku i będą obowiązywały przez okres 3 lat, zgodnie z poniższymi tabelami.

 

Taryfy wchodzące w życie z dniem 30.05.2018

Tabela 1.

Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

 

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek

lp

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

0 1 2 3 4 5
Netto z VAT
(Brutto)
Netto z VAT
(Brutto)
Netto z VAT
(Brutto)
1.

Grupa I

cena wody (zł/m3)

4,13

4,46

4,18

4,51

4,23

4,57

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

11,30

12,20

11,30

12,20

11,30

12,20

2.

Grupa II

cena wody (zł/m3)

4,13

4,46

4,18

4,51

4,23

4,57

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

49,07

53,00

49,07

53,00

49,07

53,00

3.

Grupa III

cena wody (zł/m3)

4,13

4,46

4,18

4,51

4,23

4,57

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

119,44

129,00

119,44

129,00

119,44

129,00

4.

Grupa IV

cena wody (zł/m3)

4,13

4,46

4,18

4,51

4,23

4,57

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

3,70

4,0

3,70

4,0

3,70

4,0

 

Tabela 2.

Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

 

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek

lp

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

0 1 2 3 4 5
Netto z VAT
(Brutto)
Netto z VAT
(Brutto)
Netto z VAT
(Brutto)
1.

Grupa I

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

8,33

9,00

8,38

9,05

8,43

9,10

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

5,09

5,50

5,09

5,50

5,09

5,50

2.

Grupa II

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

8,33

9,00

8,38

9,05

8,43

9,10

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

31,02

33,50

31,02

33,50

31,02

33,50

 

 


 

Taryfy za okres Lipiec 2017 - Czerwiec 2018

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 8 oraz ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  ( Dz. U z 2015 r  poz. 139 ), od dnia 01.07.2017r będą obowiązywały nowe taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Tabela 1.

Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę

Lp.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

 

Jednostka

Miary

Netto

z VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Cena za 1m3 dostarczonej wody

4,07

4,40

zł/m3

2.

Grupa 1

Opłata abonamentowa

11,30

12,20

zł/punkt dostawy/

miesiąc

3.

Grupa 2

Opłata abonamentowa

49,07

53,00

zł/punkt dostawy/

miesiąc

4.

Grupa 3

Opłata abonamentowa

119,44

129,00

zł/punkt dostawy/

miesiąc

5.

Grupa 4

Opłata abonamentowa

3,70

4,00

zł/punkt dostawy/

miesiąc

 

 

Tabela 2.

Ceny za odprowadzane ścieki

Lp.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

 

Jednostka

Miary

Netto

z VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

Grupa 2

Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków

8,24

8,90

zł/m3

2.

Grupa 1

Opłata abonamentowa

5,09

5,50

zł/punkt odbioru/

miesiąc

3.

Grupa 2

Opłata abonamentowa

31,02

33,50

zł/punkt odbioru/

miesiąc