banner

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Dokumenty przetargowe dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GPWiK Sp. z o.o.


 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę instalacji do aglomeracji osadu ściekowego na oczyszczalni.

Dokumenty przetargowe dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GPWiK Sp. z o.o.


 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na:
„Dostawę używanego pojazdu specjalistycznego (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem zamówień w GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej jako zamówienie sektorowe podprogowe.
Termin składania ofert upływa w dniu: 12.11.2020 r. godz. 10.00.

Szczegóły w załączonych dokumentach:

 Pozostałe przetargi:

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudy”

Sprawdź specyfikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki


"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Rudach"

Sprawdź specyfikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki