Rozmiar tekstu: - A +
Kontrast:

Dane dotyczące aglomeracji

Aglomeracja Kuźnia Raciborska

Aglomeracja Kuźnia Raciborska wyznaczona została Uchwałą nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 października 2019 r. oraz zmieniona Uchwałą nr XXXIII/275/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 27 maja 2021 r.

Aglomeracja swoim zasięgiem obejmuje miejscowości: Kuźnia Raciborska, Budziska oraz Siedliska.

Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM) wynosi: 6 765 RLM.

Oczyszczalnią obsługującą Aglomerację jest oczyszczalnia ścieków w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska. Prowadzone w tym zakresie działania umożliwią zwiększenie stopnia skanalizowania wraz z osiągnięciem zgodności z warunkami określonymi w Dyrektywie 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych przyczyniając się jednocześnie do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a tym samym warunków życia mieszkańców.

Na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego można zapoznać się z uchwałą DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.7365 wyznaczającej Aglomerację Kuźni Raciborskiej.

Aglomeracja Rudy

Aglomeracja Rudy wyznaczona została Uchwałą nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 października 2019 r. oraz zmieniona Uchwałą nr XXXIII/276/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 27 maja 2021 r.

Aglomeracja swoim zasięgiem obejmuje miejscowość Rudy.

Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM) wynosi: 2 926 RLM.

Aglomerację obsługują dwie oczyszczalnie ścieków zlokalizowanych w Rudach przy ul. Zielonej (Brantolka) oraz Szkolnej (MOW) w Rudach.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska. Prowadzone w tym zakresie działania umożliwią zwiększenie stopnia skanalizowania wraz z osiągnięciem zgodności z warunkami określonymi w Dyrektywie 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych przyczyniając się jednocześnie do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a tym samym warunków życia mieszkańców.

Uchwała wyznaczająca Aglomerację Rudy: DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.7302.

 

Drukuj Do góry