Rozmiar tekstu: - A +
Kontrast:

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klasztorna 45, 47-420 w Kuźni Raciborskiej, zwanym dalej jako „Administrator”.

Kontakt z Administratorem, w celu skorzystania z przysługujących Państwu praw lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem powołanego Inspektora Danych Osobowych. Naszym IOD jest Magdalena Wuwer. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem:  "rodo@gpwik.pl" oraz pod nr tel. 32 414 72 38.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.  "https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvguytgnjwge2q" (Dz.U. Nr 171, poz. 1800) a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o akt należytej staranności, mając na uwadze ochronę osób, których te dane dotyczą. Administrator zapewnia, iż dane są:

 • zgodne z literą prawa,
 • zbierane wyłącznie do celów tego wymagających,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


ZAKRES, CEL I PODSTAWA PRAWNA ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane do realizacji kontaktu telefonicznego, mailowego lub listownego w przypadku:

 • Zgłoszonej awarii za pośrednictwem zakładki „Zgłoś problem”,
 • Wykonania zadań i czynności wynikających z zawartej z Przedsiębiorstwem umowy, w tym poprzez:

- zgłoszenie stanu licznika dla danej nieruchomości,

- korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta.

 

Administrator przetwarza następujący zakres danych osobowych:

 • Imię i nazwisko,
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail
 • Inne dane osobowe mogące znaleźć się w opisie formularzu zgłoszenia problemu przesłanego za pomocą dostępnych formularzy kontaktowych.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż nie podlegają profilowaniu np. w ramach określenia Państwa potrzeb czy cech osobowościowych.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym upoważnionym przez Administratora podmiotom, gminie Kuźnia Raciborska i kancelarii prawnej. Udostępnienie odbywa się w celu realizacji zadań określonych umową. Nie są one udostępniane poza granice  Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani innym organizacjom międzynarodowym.

Podstawą prawną przetwarzanych danych jest art. 6. ust. 1 pkt. b) RODO stanowiącego, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy


PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, z zastrzeżeniem iż okres ten może zostać wydłużony w zależności od prawdopodobieństwa wystąpienia odrębnych roszczeń cywilnoprawnych. Po tym czasie dane osobowe zostaną usunięte.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO
TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przetwarzanie odbywa się w celach realizacji umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, oraz pozostałych usług w zakresie wodno-kanalizacyjnym, a także odbioru i zagospodarowania odpadów stałych.

Przetwarzanie danych odbywa się także w zakresie zgłoszeń, których można dokonywać w zakładce „zgłoś problem”.

Uprzejmie informuje się, iż przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu/wglądu do treści swoich danych wraz z przysługującą możliwością ich sprostowania lub uzupełnienia;
 • prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • wniesienie sprzeciwu gdy pojawi się podejrzenie, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem.
 • Wszelkie powyżej wskazane sprawy można zgłaszać pod adres  rodo@gpwik.pl. Odpowiedź zostanie Państwu udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od chwili zgłoszenia.

 

PLIKI "COOKIES"

Pliki cookies są to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

Niniejsza strona internetowa używa plików „cookies”.

Aby uniemożliwić zapisywanie plików cookies na urządzeniu docelowym, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.
Zmiana ustawień może spowodować, iż nie wszystkie informacje zawarte na stronie  https://gpwik.pl/ będą działały w sposób poprawny, co może powodować utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej.

Uzyskane dane służą Administratorowi do wyłącznie do przeprowadzania anonimowych statystyk dot. ilości wejść na stronę internetową.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Drukuj Do góry