Rozmiar tekstu: - A +
Kontrast:

SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO URSUS

1. Gminne przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska informuje o pisemnym przetargu na do sprzedaż Ciągnika rolniczego URSUS 4512.

Dane techniczne:

Rok produkcji: 1998

Pojemność: 3865 cm3

Moc silnika: 44,50 kW

Największy dop. nacisk osi: 32,0 kN

Masa własna: 2989 kg

2. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza została ustalona na 55 000 zł brutto

3. Wadium

Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium;

4. Miejsce, termin oraz sposób złożenia oferty:

Uzupełniony wzór oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami postępowania winna być złożona na adres:

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska

z dopiskiem „OFERTA KUPNA CIĄGNIKA ROLNICZEGO URSUS”

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00, nie później niż do dnia 31.05.2023 r. , do godziny 10.00, lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres Spółki (decyduje data i godzina wpływu oferty).

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wzór oferty pisemnej

Wzór oferty pisemnej oraz oświadczenia stanowią załącznik do ogłoszenia.

6. Zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży.

Pojazd będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie Spółki – w dni robocze w godzinach 8.00 -15.00 - po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 721 325 551 lub mailowo na adres: biuro@gpwik.pl

7. Informacje dodatkowe.

- sprzedawca wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,

- cena wywoławcza jest najniższą ceną poniżej której nie nastąpi sprzedaż pojazdu,

- po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wystawiona faktura,

- wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu na wskazany rachunek bankowy Spółki przez kupującego kwoty zakupu,

- sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty i bez podania przyczyny

- Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, §1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nie aktualność ogłoszenia.

 

Więcej informacji w załączniku: Pobierz teraz >>>

 

Drukuj Do góry