Rozmiar tekstu: - A +
Kontrast:

Stacja zlewna

Stacja Zlewna ścieków dowożonych znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45.

Jeśli zajmujesz się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i chciałbyś dostarczyć do nas nieczystości ciekłe (ścieki bytowe), powinieneś wystąpić do GPWiK z Wnioskiem o przyjęcie dowożonych nieczystości ciekłych.

 Wniosek o przyjęcie dowożonych nieczystości ciekłych

ETAP 1. Złożenie wniosku o przyjęcie nieczystości ciekłych.

Wniosek o przyjęcie nieczystości ciekłych możesz dostarczyć do Biura Obsługi Klienta bezpośrednio, za pośrednictwem operatora pocztowego lub e-mailem, dane korespondencyjne znajdziesz w zakładce Kontakt.

ETAP 2. Sprawdzenie możliwości przyjęcia zadeklarowanej ilości nieczystości ciekłych.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zostaniesz powiadomiony w formie pisemnej o braku możliwości przyjęcia nieczystości ciekłych wraz z podaniem przyczyny.

W przypadku decyzji pozytywnej zostaniesz powiadomiony w formie pisemnej o możliwości przyjęcia nieczystości ciekłych a także o konieczności dostarczenia do GPWiK aktualnej decyzji pozwalającej na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (w treści zezwolenia powinna być wskazana nazwa zlewni).

ETAP 3. Podpisanie umowy na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych.

Na podstawie złożonych dokumentów przygotujemy umowę na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej:

 Wzór umowy o wprowadzanie nieczystości ciekłych bytowych

 Załącznik nr 1: Regulamin odbioru nieczystości ciekłych

 Załącznik nr 3: Instrukcja obsługi stacji zlewnej

 Załącznik nr 4: Wykaz samochodów

 Załącznik nr 5: Dopuszczalne stężenia

 Załącznik nr 6: DStawki opłat za przekroczenie

 Załącznik nr 7: Wzór karty przekazania ścieków do stacji zlewnej

a następnie prześlemy do Ciebie za pośrednictwem operatora pocztowego lub przekażemy do Biura Obsługi Klienta w celu jej podpisania (zgodnie z Twoją dyspozycją zaznaczoną na wniosku).

ETAP 4. Zrzut nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych.

Gdy już posiadasz podpisaną obustronnie umowę na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych możesz dokonywać zrzutu nieczystości ciekłych.

Podczas pierwszej wizyty w punkcie zlewnym otrzymasz identyfikatory umożliwiające wjazd Twoich samochodów dowożących nieczystości ciekłe na teren GPWiK.

Drukuj Do góry