Rozmiar tekstu: - A +
Kontrast:

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

Priorytetem w zakresie świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych jest zapewnienie ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz niezawodne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zadania inwestycyjne określone w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji uwzględniają rzeczywiste potrzeby Przedsiębiorstwa wynikające z jego podstawowej działalności. Niezbędne w tym zakresie prace modernizacyjne związane są przede wszystkim z budową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, wymianą infrastruktury będącej w złym stanie technicznym cechującej się przede wszystkim dużą awaryjnością. Stanowi to jedno z długofalowych działań inwestycyjnych Przedsiębiorstwa, które uwzględnia jednocześnie prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej oraz racjonalnej gospodarki wodociągowej.

Prawidłowa realizacja zadań wynikających z zakresu świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych wymaga stałych nakładów na wymianę bądź zakupy środków trwałych.

Aktualny plan inwestycyjny zatwierdzony został Uchwałą nr XLIV/341/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 grudnia 2021 r.

Drukuj Do góry