Rozmiar tekstu: - A +
Kontrast:

Gospodarka ściekowa

Od lat na terenie gminy prowadzone są systematyczne działania związane z budową i rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej umożliwiającego odbiór ścieków. Budowany system opiera się na trzech funkcjonujących obecnie oczyszczalniach ścieków. Największa z nich zlokalizowana jest na terenie Kuźni Raciborskiej o maksymalnej wydajności 8 071 RLM odbiera ścieki z terenu Kuźni Raciborskiej poprzez sieć kolektorów sanitarnych wybudowanych m.in. dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Docelowo oczyszczalnia w Kuźni Raciborskiej obsługiwać będzie również miejscowości Jankowice oraz Budziska, Siedliska i Turze.

Pozostałe dwie oczyszczalnie zlokalizowane są w miejscowości Rudy skąd odbierają ścieki ze skanalizowanej części tej miejscowości. W 2019 r. dzięki pozyskaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wybudowanych zostało ok. 6 km sieci w przysiółkach Brantolka i Przerycie. Prowadzone obecnie prace koncepcyjne pozwolą docelowo zwiększyć zasięg systemu na teren całego sołectwa Rudy.

Obecnie całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy to ok. 36 km. Kolektory odprowadzają do oczyszczalni przede wszystkich ścieki bytowe. Układ kanalizacji sanitarnej oparty jest na grawitacyjno-tłocznym systemie odprowadzania ścieków. Specyfika terenu miejsko-wiejskiego, miejscowo rozproszonej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej powoduje często konieczność zastosowania systemu tłocznego oraz przydomowych pompowni ścieków.

Drukuj Do góry