Rozmiar tekstu: - A +
Kontrast:

Zasady segregacji odpadów

Zmiany od 1 lipca 2018r.

Worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych – bezpłatnie

W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nieruchomości zostaną wyposażone za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, o pojemności i kolorach wynikających z zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuznia Raciborska, w ilości każdorazowo równej oddanym przez właściciela nieruchomości workom wypełnionym selektywnie zbieranymi odpadami.

Popiół oddzielnie

Wprowadza się̨ obowiązek segregacji popiołu z palenisk domowych (tj. popiół i żużel z kotłowni, z kominka, z pieca kuchennego). Popioły z palenisk domowych gromadzone będą̨ w osobnych pojemnikach o pojemności 110l, 120l, 1100l dostosowanych do odbioru przez samochody specjalistyczne. Ze względów bezpieczeństwa do pojemników na popiół należy wrzucać́ tylko i wyłącznie zimny popiół z palenisk domowych. Popiół nie może być́ mokry! Odbierany będzie wyłącznie czysty popiół bez domieszki innych odpadów.

Częstotliwość odbierania z nieruchomości popiołu z palenisk domowych:

 1. w zabudowie jednorodzinnej – popiół odbierany będzie jeden raz na miesiąc w okresie od października do kwietnia, jeden raz w miesiącach czerwiec i sierpień́,
 2. w zabudowie wielorodzinnej – popiół odbierany będzie jeden raz na tydzień́ od października do kwietnia, w pozostałym okresie jeden raz na dwa tygodnie.

Zmiana częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z terenów wiejskich

Z terenów wiejskich odpady zmieszane będą̨ odbierane jeden raz na dwa tygodnie w miesiącach od maja do września, w pozostałym okresie jeden raz na miesiąc, zgodnie z harmonogramem.

Oddzielna segregacja odpadów kuchennych (biodegradowalnych) od odpadów zielonych - nie łączymy odpadów kuchennych i zielonych!

Odpady kuchenne (biodegradowalne), w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach/workach w kolorze brązowym z napisem „BIO”, będą̨ odbierane z nieruchomości zgodnie z harmonogramem.

Częstotliwość́ odbierania z nieruchomości odpadów biodegradowalnych:

 1. w zabudowie jednorodzinnej – odpady biodegradowalne odbierane będą̨ jeden raz na dwa tygodnie,
 2. w zabudowie wielorodzinnej – odpady biodegradowalne odbierane będą̨ jeden raz na tydzień́ w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie jeden raz na dwa tygodnie.

Odpady kuchenne (biodegradowalne) – (biodegradowalne) do tych odpadów zaliczamy: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki, skórki itp.), resztki żywności, fusy z kawy i herbaty wraz z filtrami papierowymi, skorupki z jajek.

Papier – pojemnik (worek) w kolorze niebieskim

Tak – te frakcje należy wrzucać:

 • papier piśmienny, zeszyty,
 • gazety, kolorowe magazyny, czasopisma, gazetki reklamowe,katalogi,
 • książki,
 • kartony, tekturę falistą oraz zrobione z nich opakowania,
 • torby i worki papierowe.

Nie należy wrzucać:

 • kalki, brudnego lub tłustego papieru, papieru samokopiującego, rachunków, faktur,
 • zużytych artykułów higienicznych (chusteczek higienicznych, serwetek czy ręczników papierowych),
 • zatłuszczonego papieru po maśle, margarynie lub twarogu,
 • papieru woskowanego, lakierowanego lub foliowanego papieru (np. folderów reklamowych),
 • tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianie,
 • kartonów i tektury pokrytych folią aluminiową np. po mleku i napojach – te wrzucaj do tworzyw sztucznych,
 • pieluch jednorazowych (pampersów), podpasek,
 • brudnych pojemników kartonowych po jajkach.

Tworzywa sztuczne – pojemnik (worek) w kolorze żółtym

Tak – te frakcje należy wrzucać:

 • puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (nakrętki wrzucamy oddzielnie),
 • zgniecione i puste opakowania po chemii gospodarczej (po proszkach, szamponach, mydłach w płynie – nakrętki wrzucamy oddzielnie),
 • aluminiowe puszki po napojach, zakrętki metalowe, metalowe opakowania po sokach, owocach, warzywach, rybach i karmach, (umyte i zgniecione),
 • drobny złom żelazny oraz metali kolorowych (np. narzędzia),
 • kartony i tektury pokryte folią aluminiową po mleku i napojach (przepłukane i wysuszone),
 • torebki, folie, kubeczki po żywności (np. po jogurtach, kefirach, serkach, margarynach- umyte),
 • worki foliowe, reklamówki.

Nie należy wrzucać:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • plastikowych zabawek i szczoteczek do zębów,
 • opakowań po lekach, farbach, po środkach chwasto czy owadobójczych i aerozolach,
 • opakowań po wyrobach garmażeryjnych,
 • opakowań po olejach spożywczych, samochodowych i smarach,
 • części samochodowych, gumy i baterii,
 • mebli i ich części oraz styropianu,
 • tekstyliów i rajstop z poliamidu,
 • sprzętu AGD oraz plastikowych przedmiotów łączonych z innymi.

Szkło bezbarwne i kolorowe – pojemnik (worek) w kolorze zielonym

Tak – te frakcje należy wrzucać:

 • butelki ze szkła bezbarwnego i kolorowego po napojach (bez nakrętek i korków),
 • czyste słoiki ze szkła bezbarwnego i kolorowego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek),
 • szklane opakowania po kosmetykach (bez metalowych elementów).

Nie należy wrzucać:

 • szkła okiennego, zbrojonego i szyb samochodowych,
 • szklanek, kieliszków, naczyń ze szkła żaroodpornego,kryształu,
 • ceramiki (talerzy, porcelany, fajansu) i doniczek,
 • luster,
 • kineskopów, ekranów i lamp telewizyjnych,
 • świetlówek i żarówek,
 • opakowań po lekach,
 • termometrów i szkieł optycznych.

Odpady biodegradowalne – jak je gromadzimy lub zagospodarowujemy

Bioodpady tzw. mokre, segregujemy w celu zagospodarowania ich we własnym zakresie np. na kompost lub w celu przekazania przedsiębiorcy, który świadczy usługi odbioru i zagospodarowania tych odpadów na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska.

Jeżeli odpady zbieramy w celu przekazania ich przedsiębiorcy, to gromadzimy w pojemnikach lub workach, w kolorach innych niż do segregacji papieru, szkła i plastiku.

Dostępnymi kolorami są: czarny, brązowy lub zielony.

Co wrzucamy do pojemnika:

 • obierki z warzyw i owoców,
 • resztki żywności,
 • przeterminowaną żywność,
 • skorupki z jaj,
 • stare pieczywo,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • łupiny, ziarna i pestki,
 • zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe,
 • odpady z ogródków (trawa, liście, gałązki pocięte na krótkie kawałki itp.).

Czego nie wrzucamy:

 • worków foliowych,
 • odpadów surowcowych (tworzyw s
 • ztucznych, makulatury, szkła i metalu),
 • odpadów niebezpiecznych (żarówek, baterii, lekarstw itp.),
 • surowego mięsa i padliny,
 • drewna, piasku i popiołu,
 • chemicznie skażonej ziemi,
 • środków ochrony roślin.

Jeżeli odpady zbieramy w celu zagospodarowania ich we własnym zakresie, czyli do kompostowania, czynimy to w odpowiednich przystosowanych do tego pojemnikach lub w kompostownikach wykonanych we własnym zakresie. Szereg informacji na temat kompostowania, można znaleźć w różnych publikacjach książkowych, broszurach oraz na stronach Internetowych.

Odpadów ulegających biodegradacji nie można oddawać z pozostałymi odpadami komunalnymi zmieszanymi!

Segregacja się opłaca

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk. Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę energię. Z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.

Pamiętaj:

 • zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
 • wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
 • wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz zużycie plastikowych torebek,
 • zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu),
 • do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.

 Szczegółowe zasady od 1.07.2018

 Ulotka na temat zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Drukuj Do góry