Rozmiar tekstu: - A +
Kontrast:

Jakość naszej wody

Woda to jedno z najważniejszych bogactw naturalnych Ziemi. Dlatego, też Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dostarczana mieszkańcom woda była najwyższej jakości spełniające parametry określone w prawie polskim i unijnym.

System zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kuźnia Raciborska opiera się na własnych ujęciach wód podziemnych zlokalizowanych w Kuźni Raciborskiej (3 ujęcia) oraz Rudzie Kozielskiej (2 ujęcia). Zasoby wód głębionych pozwalają na bezpieczną i równoległą pracę całego systemu. W okresach letnich gdzie występuje zwiększonego większe zapotrzebowanie na wodę następuje automatyczne zwiększenie poboru z poszczególnych studni wód podziemnych.

Pobierana z ujęć podziemnych woda jest poddawana uzdatnieniu, a następnie wprowadzana do sieci wodociągowej. Podlega na stałemu monitoringowi oraz badaniom przeprowadzanym przez akredytowane laboratorium na podstawie próbek pobieranych w uzgodnieniu i pod kontrolą SANEPID-u. Analizy przeprowadzane są również w każdym przypadku, gdy może dojść do sytuacji wpływającej na jakość - awarii, inwestycji, remontów, spadków ciśnienia czy przekierowania wody,

Woda jest produktem nietrwałym, którego jakość może ulegać zmianie. Może mieć na nią wpływ czas przez jaki stała nieużywana w instalacji wewnętrznej budynku oraz stan tej instalacji. Z tego powodu pijąc wodę prosto z kranu należy stosować następującą zasadę. Aby mieć pewność, że pijemy z kranu zdrową wodę, nim nalejemy ją do szklanki należy odpuścić z instalacji tę, która stoi w niej od jakiegoś czasu. Najlepiej odkręcić kran z zimną wodą i włożyć pod nią rękę. Początkowo woda jest zawsze cieplejsza. Jak poczujemy, że leci naprawdę zimna, to znaczy, że dopłynęła do nas woda z sieci. Możemy ją nalać do szklanki i pić bez obaw do czego Przedsiębiorstwo serdecznie zachęca.

Drukuj Do góry